Природни науки

Природни науки

Friday, May 6, 2016

Пролонгирање на рокот за пријавување на натпреварот

Државната комисија денес, 06.05.2016 година одржа состанок. Меѓу другото, на состанокот ги разгледа и големиот број барања за продолжување на крајниот рок за пријавување. Во анализата, Комисијата ги зема предвид кратките рокови за подготовка на учениците и организирање на училишните натпревари, односно селекционите активности, како и организационите активности на Комисијата и останатите тела кои учествуваат во подготовка на Регионалните натпревари и Државниот натпревар кои следат по пријавувањето.

Ценејќи ги сите овие елементи, Комисијата одлучи крајниот рок за пријавување да го пролонгира до 15.05.2016 до 20:00 часот.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.