Природни науки

Природни науки

Saturday, May 28, 2016

КЛУЧЕВИ

Клучевите за двата теста можете да ги најдете на линковите подолу.

Клуч за тестот за IV одделение
Клуч за тестот за V одделение

Одговорите во клучевите се дадени со црвено.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.