Природни науки

Природни науки

Tuesday, May 17, 2016

Почеток на натпреварот !

Натпреварите во сите региони ќе почнат на 21.05.2016 во 11:00 часот.
Времето за одговорање е 90  минути. Тоа значи дека натпреварот ќе трае до 12:30 часот.
Со среќа.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.