Природни науки

Природни науки

Monday, May 16, 2016

Списоци со пријавени ученици за Регионалните натпревари

Подолу се дадени линкови до списоците на пријавени ученици. Пронајдете ги вашите пријавени ученици, проверете ги податоците и информирајте не за евентуални грешки и пропусти.

Пријавени ученици по категорија
IV одделение
V одделение

Пријавени ученици по региони
Регион 1, Источен регион, Пробиштип
Регион 1, Источен регион, Кочани
Регион 2, Североисточен регион, Куманово
Регион 3, Пелагониски регион, Битола
Регион 3, Пелагониски регион, Прилеп
Регион 4, Полошки регион, Гостивар
Регион 5, Скопски регион, Ѓорче Петров (со ОУ Димо Хаџи Димов од Влае, ОУ Петар Поп Арсов од Карпош и ОУ Аврам Писевски од с. Бардовци)
Регион 5, Скопски регион, Аеродром (со Кисела Вода и Зелениково)
Регион 5, Скопски регион, Центар со Карпош (сите останатие училишта од Карпош без ОУ Димо Хаџи Димов од Влае, ОУ Петар Поп Арсов од Карпош и ОУ Аврам Писевски од с. Бардовци)
Регион 5, Скопски регион, Гази баба (со Чаир, Бутел, Шуто Оризари, Илинден и Петровец)
Регион 6, Југоисточен регион, Радовиш
Регион 7, Југозападен регион, Струга
Регион 8, Вардарски регион, Велес
Регион 8, Вардарски регион, Кавадарци

На долниот линк можете да ги видите местата и училиштата во кои ќе се одржат регионалните натпревари, со информации за одговорните лица.

Места на одржување на регионалните натпревари  (Најнов документ со измени!!!)No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.