Природни науки

Природни науки

Sunday, May 29, 2016

Темите за државниот натпревар

На државниот натпревар во игра ќе бидат сите теми кои се предвидени со наставните програми по предметот Природни науки за IV и V одделение. Тоа значи дека за четврто одделение ќе биде вклучена и темата ЗВУК, а за петто одделение ќе биде вклучена и темата Истражување на растот на растенијата.
За времето на почнување на Државниот натпревар на 4.06.2016, во сабота, ќе бидете дополнително известени.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.