Природни науки

Природни науки

Wednesday, February 22, 2017

УЧИЛИШТА ДОМАЌИНИ НА ОПШТИНСКИТЕ НАТПРЕВАРИ

На долните линкови можете да добиете информација за распоредот на училиштата домаќини на општинските натпревари, како и за одговорните колеги во секоја општина.

1. Источен регион
2. Североисточен регион
3. Пелагонија
4. Полог
5. Скопје
6. Југоисточен регион
7.Југозападен регион
8. Вардар

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.