Природни науки

Природни науки

Monday, February 13, 2017

Пресек на пријавени ученици заклучно со 13.02.2017

Списокот со пријавени ученици заклучно со 13.02.2017 до 16:00 часот можете да го најдете на следниов линк


ВНИМАНИЕ! Системот не дозволува групно пријавување на учениците. Техничките можности на системот се такви, што при групно пријавување информациите кои ни ги дава системот се погрешни и измешани. За секој учесник на натпреварот мора да има посебна пријава.

За пријавување на учениците нема потреба од лозинка/пасворд.

Потсетување за пријавување на учениците!!!

Kрајниот рок е 15. февруари 2017 до 24:00 часот. По овој термин формуларот ќе биде затворен.
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.