Природни науки

Природни науки

Thursday, February 16, 2017

Правила за општинските натпревари по природни науки

1.  Пристигнување на учениците во училиштето домаќин околу 1030 часот.
2. Да се внимава тестаторите (чувачите) да НЕ СЕ ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ И ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, БИОЛОГИЈА, ФИЗИКА И ХЕМИЈА.
3.   Мобилните телефони да бидат исклучени и НЕДОСТАПНИ (не само звук)
4. Натпреварот започнува точно во 11 часот (учениците претходно треба да бидат распоредени по училници со мешан распоред од повеќе категории. Треба да се води сметка за растојанието помеѓу учениците).
5.  Учениците треба да имаат со себе само пенкало и молив (да немаат во близина телефони).
6.   Потоа се делат тестовите со захефтани ковертите. Во ковертите има ливче на кое се пополнуваат наведените податоци – име и презиме, училиште, ментор), а потоа учениците ги затвораат ковертите.
7.   Решавање на тестот е 60 минути.
8.  По завршување на предвиденото време се собираат тестовите по одделенија (во купче 4. одд., 5. одд., 6 одд.). Членовите на општинската комисија ги пишуваат шифрите и името на  општината на ковертите.

одделение
шифра
општина
4.
401

4.
402

4.
403
5.
501

5.
502

5.
503
6.
601

6.
602

6.
6039.   На тестот и на ковертот се внесува шифрата и општината.
10.Тестовите се собираат по одделенија, се пакуваат и затворени се доставуваат до лицето од карго службата кое го доставило материјалот.


Напомена: тестовите ги прегледува Комисијата за натпревари по природни науки за основно образование. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.