Природни науки

Природни науки

Wednesday, February 15, 2017

ЗА ГРУПНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧЕНИЦИ

ГРУПНИ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧЕНИЦИ НЕ СЕ ДОЗВОЛЕНИ!!!

За жал сите групни регистрации не се прифатени. Системот не препознава толкава група и кај нас стигнуваат погрешни и измешани информации.

Поради тоа, сите оние кои направиле групна пријава, задолжително мораат да направат поединечни пријави за секој ученик.

ВО СПРОТИВНО, ТИЕ УЧЕНИЦИ НЕМА ДА МОЖАТ ДА СЕ НАТПРЕВАРУВААТ, ЗАТОА ШТО ГИ НЕМАМЕ ВО ЕВИДЕНЦИЈА


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.