Природни науки

Природни науки

Wednesday, March 8, 2017

Кога ќе бидат објавени резултатите од општинските натпревари?

Почитувани ученици и ментори,

Тестирањата од општинските натпревари по природни науки се реализираа во саботата, на 04.03.2017 година. Во тек е собирање на тестовите и нивно прегледување. Фактот дека на натпреварите учествуваа 3300 натпреварувачи самиот зборува за обемноста на процесот на прегледување. Дополнително отежнување е одржувањето на општинските натпревари по биологија за основно образование во истиот термин.

Комисиите работат напорно и ќе сторат сé да ги прегледаат тестовите во најкраток можен рок. Прелиминарните резултати ќе бидат објавени во текот на наредната недела. 

Следете ги информациите на блогот на натпреварите, каде ќе можете да ги најдете сите информации во врска со натпреварите.


3 comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.