Природни науки

Природни науки

Tuesday, March 14, 2017

Кога ќе бидат резултатите... 2. дел

Почитувани натпреварувачи и ментори,
резултатите од општинските натпревари се речиси готови. За жал, поради доцнењето со регистрацијата на некои натпреварувачи и многу промени на имињата пред самиот натпревар, се појавија технички проблеми во ажурирањето на списоците и спарувањето на тестовите со имињата на натпреварувачите. Исто така, има доста неправилно внесени податоци при регистрирањето, што генерира дополнителни проблеми. Тоа значи дека ќе мораме да почекаме уште малку до објавувањето на резултатите.

На сите натпреварувачи и ментори кои на време се пријавија и кои исправно ги пополнија формуларите за регистрација им се извинуваме за ова оддолжување и се надеваме дека наредната година менторите ќе ги пријават натпреварувачите на време и нема да има персонални промени во последен момент.


1 comment:

Note: Only a member of this blog may post a comment.