Природни науки

Природни науки

Sunday, May 20, 2018

Прелиминарни резултати од Државниот натпревар по Природни науки

Прелиминарните резултати од Државниот натпревар по природни науки и клучевите по категории можете да ги најдете на долните линкови:Писмени приговори на резултатите може да се поднесуваат директно до Државната комисија денеска, 20.05.2018, до 15:30 часот во соба бр. 21 или електронски до 21.05.2018, до 12:00 часот на следниве линкови:

Приговори за БИОЛОГИЈА
Приговори за ФИЗИКА
Приговори за ХЕМИЈА


ПИСМЕНИTЕ ПРИГОВОРИ ЌЕ БИДАТ ОДГОВОРЕНИ ПО E-MAIL И ЗА НИВ НЕМА ПОТРЕБА ДА СЕ ПОДНЕСУВА ДОПОЛНИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИГОВОР!!!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.