Природни науки

Природни науки

Wednesday, March 14, 2018

Прелиминарни резултати

Прелиминарните резултати од општинските натпревари по природни науки и клучевите по категории можете да ги најдете на долните линкови:


Клуч на тестот за IV одд. (МКД / ALB )
Клуч на тестот за V одд. (МКД / ALB / TUR)
Клуч на тестот за VI одд. (МКД / ALB / TUR)

Приговори на резултатите може да се поднесуваат од 15.03.2018 (четврток) 17:00 часот, до 16.03.2018 (петок) 17:00 часот. Право да поднесат приговори имаат исклучиво менторите на натпреварувачите. Приговорите се поднесуваат електронски на следниве линкови:

Приговори за БИОЛОГИЈА
Приговори за ФИЗИКА
Приговори за ХЕМИЈА

Приговор се поднесува за секој ученик и за секоја област (биологија, физика, хемија) посебно.

Откако ќе заврши процесот на разгледување на приговорите, ќе бидат објавени ранг листата со критериумите за понатамошен пласман, согласно Правилникот за натпреварите.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.