Природни науки

Природни науки

Wednesday, March 14, 2018

Кога ќе бидат објавени резултатите од регионалните натпревари?

Тестовите од регионалните натпревари по природни науки се веќе прегледани. Се очекува денеска да се заврши внесувањето на резултатите и тие да бидат објавени денеска, најдоцна до 20:00 часот.
На натпреварите учествуваа повеќе од 3500 натпреварувачи. Се надеваме дека ќе имате разбирање.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.