Природни науки

Природни науки

Thursday, June 2, 2016

Распоред на натпреварувачите

На долните линкови е даден распоредот по простории. Тој не е само список по простории, туку и точно место на седење на секој од натпреварувачите.
Ве молиме да го најдете вашиот натпреварувач во распоредот и за евентуални проблеми и нејаснотии да се јавите на веќе познатиот e-mail.

Голем физички амфитеатар, приземје, стара зграда
Просторија бр. 95, приземје, нова зграда
Голем математички амфитеатар, прв спрат, стара зграда
Просторија бр. 148, прв спрат, нова зграда
Биолошки амфитеатар, втор спрат, стара зграда
Нов амфитеатар, трет спрат, нова зграда

Долните два линка ве водат до Excel документи каде што учесниците се подредени по азбучен ред и може да се пребаруваат по име и презиме.

Натпреварувачи од IV одделение
Натпреварувачи од V одделение

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.