Природни науки

Природни науки

Sunday, June 5, 2016

Резултати и клучеви од Државниот натпревар

На долните линкови можете да ги симнете резултатите од Првиот Државен натпревар по Природни науки.

Резултати за IV одделение
Резултати за V одделение


На долните линкови можете да ги симнете клучевите на тестовите

Клуч за IV одделение
Клуч за V одделение

Евентуалните приговори можете да ги приложите најдоцна до 06.06.2016 до 15:00 часот. За да ги пополните формуларот за приговор, кликнете на ПРИГОВОРНа крајот од формуларот има копче Submit кое треба да го кликнете за да го поднесете приговорот. Сите полиња во формуларот се задолжителни. Ве молиме да ги дадете сите потребни податоци и детали во приговорот, за да може полесно да се одговори на вашиот приговор. 


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.