Природни науки

Природни науки

Monday, June 20, 2016

Информациja за подигање на дипломите од натпреварите

Почитувани,
дипломите, пофалниците, потврдите и благодарниците за учесниците на Регионалните натпревари и Државниот натпревар по Природни науки, се дистрибуирани по општините. Во табелата подолу e даден распоредот на училиштата во кои се испратени дипломите, како и одговорните наставници. Училиштата од соодветната општина треба да се јават во наведеното училиште и да ги подигнат своите дипломи.

Однапред се извинуваме за евентуални грешки во дистрибуцијата.


општина училиште примател телефон
Пробиштип ООУ „Браќа Миладиновци“ Силва Зафировска 072 269 194
Кочани и Виница ООУ „Никола Карев“ Весна Лазарева 078 449 620
Куманово и Липково ООУ „Браќа Миладиновци“ Гордана Јовановска 078 289 105
Битола и Могила ООУ „Св. Климент Охридски“  Бојана Димовска Гоновска 070 219 347
Прилеп ООУ „Блаже Конески“ Анета Николоска 078 350 611
Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша ООУ „Гоце Делчев“ Николина Н. Каранфиловска 078 832 777
с. Ињево, Радовиш и Конче ООУ „Орце Николов“ Јасмина Николова 077 564 034
Струга и Вевчани ООУ „Браќа Миладиновци“ Славица Тасеска 078 244 602
Велес и Чашка ООУ „Благој Кирков“ Павлина Карова 076 340 094
Кавадарци ООУ „Тоде Хаџи Тефов“ Соња Иловска 072 215 053
Валандово Јосип Броз Тито Габриела Николова 076 219 119
Берово и Пехчево Дедо Иљо Малешевски Александра Пачемска 075 317 365
Гевгелија Крсте Мисирков Катица Маркова 078 833 290
Делчево Ванчо Прке Мариела Ефтимова 070 938 227
Демир Хисар Гоце Делчев Валентина Димоска 071 275 143
Охрид и Дебарца Христо Узунов Даниела Стојановска 070 232 409
Неготино Гоце Делчев Горан Ќимов 071 337 578
штип Гоце Делчев Ацо Манчев 078 473 801
Тетово, Брвеница, Јегуновце, Теарце Кирил и Методиј Теута Мемеди 070 272 808
Струмица, Босилово, Ново Село, Василево Сандо Масев Никола Глигоров 077 763 232
Кривогаштани, Долнени и Крушево Јонче Смугрески Елена Кадинска 071 825 611
Кичево д-р Владимир Полежиновски Славе Ѓинковски 077 908 752
Крива Паланка и Ранковце Јоаким Крчоски Даниела Горѓиевска 071 265 327
Кратово Кочо Рацин Љупчо Лазаровски 075 584 955
Македонски Брод Св. Климент Охридски Бранко Димоски 076 568 158
Македонска Каменица Св. Кирил и Методиј Сунчица Горгиева 078 431 580
Свети Николе Кирил и Методиј Соња Андроникова 076 376 172
Ресен Гоце Делчев Александар Котевски 078 250 340
Дебар Саид Најдени  Егзона Казиу 070 616 245
Градско Даме Груев Цвета Колева 076 793 286
Шуто Оризари „26.јули“ Жаклина Крстевска 072 241 612
Ѓорче Петров Тихомир Милошевски Соња Гроздановска 070 255 323
Бутел Живко Брајковски Мрфетка Јашаровска 070 726 513
Чаир Рајко Жинзифов Благица Михајлова 078 285 523
Кисела Вода Круме Кепески Лорена Маџарова Бекаровска 070 330 436
Центар Ј. Х. Песталоци Марија Насковска 077 500 456
Аеродром Лазо Ангелевски Цветанка Малческа 070 272 629 
Карпош Вера Циривири Трена  Дивна Карапанчева   070 260 334
Гази Баба Дане Крапчев Бојана Мешковска - Личева  070 222 045

1 comment:

  1. Vo diplomata za osvoena 3 nagrada na regionalniot natprevar po prirodni nauki odrzan na 21maj prezimeto na ucenikot Matej treba da bide SPASEVSKI a ne SPASOVSKI za sto i prethodno reagiravme. Ve molam za informacija kako da postapime za da ja ispravite greskata. elizabetasp@yahoo.com

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.