Природни науки

Природни науки

Tuesday, April 24, 2018

Прелиминарни резултати од регионалните натпревари по природни науки

Прелиминарните резултати од регионалните натпревари по природни науки и клучевите по категории можете да ги најдете на долните линкови:


Клуч на тестот за IV одд. (МКД ALB )
Клуч на тестот за одд. (МКД ALB TUR)
Клуч на тестот за VI одд. (МКД ALB TUR)

Приговори на резултатите може да се поднесуваат до 25.04.2018 (среда) 12:00 часот. Право да поднесат приговори имаат исклучиво менторите на натпреварувачите. Приговорите се поднесуваат електронски на следниве линкови:

Приговори за БИОЛОГИЈА
Приговори за ФИЗИКА
Приговори за ХЕМИЈА

Приговор се поднесува за секој ученик и за секоја област (биологија, физика, хемија) посебно.

Откако ќе заврши процесот на разгледување на приговорите, ќе бидат објавени ранг листите со критериумите за понатамошен пласман, согласно Правилникот за натпреварите.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.