Природни науки

Природни науки

Monday, April 2, 2018

Учесници на регионалните натпревари

По корекциите од доставените приговори и внесените корекции за промените на менторите на натпреварувачите се формираа конечните списоци на учесници на регионалните натпревари по природни науки. На долните линкови може да ги видите списоците по категории.

4. одделение
5. одделение
6. одделение

За евентуални потребни корекции обратете со e-mail на адресата на натпреварите.

Следете ги редовно информациите на нашиот блог за да бидете информирани на време за сите идни активности.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.