Природни науки

Природни науки

Tuesday, May 23, 2017

ЗАБОРАВЕНО

Во саботата, на крајот од тестирањето некои од натпреварувачите заборавија некои ситни работи. Дел од децата, менторите и родители дојдоа и си ги земаа заборавените работи. Останаа уште неколку ситни работи.

Оние кои заборавиле нешто нека се јават на меилот на натпреварот.


4 comments:

 1. Dali ke ima rang listi do krajot na denot?ì

  ReplyDelete
 2. Dali ke ima konecni rezultati do krajot na denot

  ReplyDelete
 3. Вo сaбoтaтa вечертa пo нaтпревaрoт веднaш ги прегледaвте и oбјaвивте резултaтите, a сегa Ви се пoтребни 4 денa зa дa ги извршите кoрекциите пo пристигнaтите пригoвoри. Тoa укaжувa нa нештo: Или имaте мнoгу пристигнaти пригoвoри или не знaете кaкo дa oдгoвoрите нa сите пристигнaти зaбелешки зa нaчинoт нa кoј ги фoрмулирaвте прaшaњaтa, тежинскoтo нивo и несooдветнoтo бoдувaње.
  Кaкo пример ќе гo пoсoчaм прaшaње бр.1 и 2 oд тестoт зa 5 oдделение. Вo прaшaње бр.1 тoчните oдгoвoри се бoдувaaт пo 1,5 пoени, иaкo ученикoт требa дa јa зaмисли кaртaтa нa светoт, пoделбaтa нa чaсoвни зoни, кaде тoчнo се нaoѓa пoсoчениoт грaд или држaвa, пa дa oдгoвoри дaли тaму е ден или нoќ. Дoдекa вo прaшaње бр.2 зa еднa пoлoжбa нa сијaлицa нaд oгледaлo се дoбивaaт 5 пoени. Кaтaстрoфa! Oчигледнo требa уште мнoгу нештa требa дa кoрегирaте, aкo сaкaте вo иднинa дa имaте пријaвени кaндидaти зa нaтпревaрoт.

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete

Note: Only a member of this blog may post a comment.