Природни науки

Природни науки

Tuesday, December 12, 2017

Пријавени натпреварувачи

На долниот линк можете да ги видите имињата на сите пријавени натпреварувачи.

ПРИЈАВЕНИ НАТПРЕВАРУВАЧИ


Пресеци од пријави во различни периоди:

Пресек на пријавени до 12.12.2017, 17:00 часот
Пресек на пријавени до 20.12.2017 до 11:20 со сите корекции и измени
Пресек на пријавени помеѓу 20.12.2017 и 27.12.2017 до 21:30 (СО КОРЕКЦИИ)
Пресек на пријавени помеѓу 27.12.2017 (21:30) и 28.12.2017 до 15:15
Пресек на пријавени помеѓу 28.12 и 29.12 до полноќ


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.