Природни науки

Природни науки

Monday, January 22, 2018

Конечни пријавени натпреварувачи

На долните линкови можете да ги најдете конечните списоци по региони со пријавени натпреварувачи за Општинските натпревари по природни науки.

- Регион 1 - Источен

- Регион 2 - Североисточен
- Регион 3 - Пелагониски
- Регион 4 - Полошки
- Регион 5 - Скопски
- Регион 6 - Југоисточен
- Регион 7 - Југозападен
- Регион 8 - Вардарски

Следете ги редовно информациите на блогот.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.