Природни науки

Природни науки

Wednesday, January 25, 2017

Работилница за природни науки

Државната комисија за натпревари по природни науки организира ​Работилница за обука на наставници за подготовка на натпреварите по природни науки за ученици од 4., 5. и 6. одделение кои ќе се реализираат во текот на 2017 година.
Работилниата ќе се одржи во петок на 3. ​февруари ​2017 година со почеток во 11 часот за наставници по природни науки од основно образование.
Формуларот за учество на Работилницата се пополнува електронски. За да се пријавите кликнете на  

 ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА РАБОТИЛНИЦА.

Работата на Работилницата ќе се одвива по следниот дневен ред:
 1. Извештај за реализираниот напревар по природни науки за основни училишта во ​2016 година со дискусија
2.  Информации за постапката за пријавување на ученици за Општински натпревар
3.  Спроведување и организирање на Општински и Регионални натпревари
4.   Формирање Општински комисии и Регионални комисии
5.   Разно

 Ве очекуваме до 11 часот во Библиотеката на Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.