Природни науки

Природни науки

Wednesday, January 25, 2017

Регистрација за натпреварите по Природни науки

Општинските натпревари по природни науки за 4., 5. и 6. одделение ќе се одржат на 4. март (сабота) 2017 година.
На општинските натпревари можат да се пријават намногу по 3 ученици од паралелка во која се одвива настава по предметот природни науки, односно, вкупниот број ученици за општинскиот натпревар треба да биде еднаов на вкупниот број паралелки во кои се изведува наставата по природни науки помножено со 3.
Краен рок за пријавување е 15. февруари 2017 година. Постапката за пријавување е иста како минатата година. Формуларот за пријавување се пополнува електронски. За да пријавите натпреварувач кликнете на

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА НАТПРЕВАР

Котизацијата за учество на општинските натпревари е 200 денари по ученик.
Подолу се дадени примери на уплатници.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.