Природни науки

Природни науки

Monday, November 13, 2017

Термини за натпреварите и пријава

Пријавувањето на ученици-учесници за општинските натпревари по природни науки за IV, V и VI одд. ќе се спроведува во период од 1. до 30. декември 2017 год.

Термините на натпреварите се следниве:
- Општински натпревари: 3. март 2018
- Регионални натпревари: 31. март 2018
- Државен натпревар: 12. мај 2018

По одржување на училишен натпревар или спроведен друг вид на селекција на учениците, постапката за пријавување од страна на менторот ќе се одвива преку пополнување на формулар на долниот линк:


ВНИМАНИЕ!
За секој ученик потребно е да се пополни посебен формулар. На еден формулар НЕ МОЖЕ да се пријават повеќе ученици. Програмата не може да прими такви групни формулари и таквите формулари нема да можат да пристигнат до Државната комисија.
Податоците внесувајте ги внимателно за да бидат точни. Програмата автоматски ги превзема сите внесени податоци и ги користи за правење ранг-листи после натпреварот и за печатење дипломи.

Бројот на учесници за општински натпревар е 3 ученици од паралелка, односно вкупниот број на паралелки од соодветна категорија (одделение) помножен по 3. 

Ве молиме да го почитувате посочениот број на учесници и рокот за пријавување, бидејќи по 30. декември нема да има можност за дополнително пријавување на ученици.

За наставници по природни науки: 
Бидејќи колегите кои водат IV одделение се менуваат секоја година и немаат искуство во пријавување и подготовка на ученици, ве молиме да ги информирате одделенските наставници од вашето училиште за начинот и постапката за пријавување на ученици од IV одделение и да им помогнете во самата постапка на пријавување.

Котизацијата за натпреварувачите се уплаќа на сметката на Македонското биолошко друштво. Подолу се дадените потребните податоци.


2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Не можам да ги пријавам учениците

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.