Природни науки

Природни науки

Tuesday, February 27, 2018

Училишта домаќини

На линкот подолу е објавен списокот на училишта кои ќе бидат домаќини на општинските натпревари за ученици од основно образование (природни науки и биологија) и за ученици од средното образование (биологија).

Список со училишта домаќини


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.