Природни науки

Природни науки

Sunday, October 22, 2017

Работилница за натпреварите по природни науки

Почитувани ментори, 
На 2.ноември 2017 година (четврток), во 12:00 часот ќе се одржи 
2. Работилница за натпревари по природни науки
Работилницата ќе се одржи во Физичкиот амфитеатар (на приземје) на Природно-математичкиот факултет со следниот дневен ред:
1. Извештај за напреварите по природни науки и биологија за основни училишта реализирани во ​2017 година
2. Дискусија
3. Информации за
постапка за пријавување на ученици за Општински натпревар (термини)
теми за трите нивоа на натпревари
Критериуми за премин за наредно ниво на натпревар
3.  Организирање, спроведување на Општински и Регионални натпревари и формирање Општински и Регионални комисии за натпреварите 2018 година
Информации за начин на прегледување на тестови 
4. Разно   

Наедно, ќе се одржи и 4. Работилница за натпреварите по биологија. Пријавувањето за учество на Работилницата ќе се одвива на ист начин како и минатата година, со пополнување на формулар кој ќе биде активен на овој блог. Наставниците кои планираат да подготвуваат ученици за натпреварот по природни науки и планираат да учествуваат на работилниците ќе имаат можност да се пријават на овој формулар.

Бидејќи секоја година во 4.одделение се менуваат одделенските наставници, а со тоа и нивните контакти, Ве молиме да ги известите колегите од вашите училишта и да им помогнете за начинот и постапката на пријавување на Работилницата.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.